Actueel

Op deze pagina vindt u nieuwsberichten van de MSA.


In memoriam Sjaak Verver

Op 19 augustus jongstleden bereikte ons het trieste bericht dat ons Lid van Verdienste Sjaak Verver ons is ontvallen. Sjaak was het langst van ons allemaal lid van de Model Spoorclub Alkmaar. Maar liefst 37 jaar mocht - én kon - de club op hem rekenen.

In 1984 was hij bij de oprichting van onze club aanwezig en heeft zich vanaf dat moment verdienstelijk gemaakt voor de club. Zo was hij jarenlang het gewaardeerde bestuurslid dat al te enthousiaste plannen van een beginnend bestuur tot een meer realistische aanpak wist om te vormen. Dat deed hij dan op zijn karakteristieke manier: door rustig en zonder één onvertogen woord rake vragen te stellen. Die verworvenheid leverde hem bij zijn aftreden als bestuurslid de benoeming tot lid van verdienste op.

Hoewel hij nooit uitdrukkelijk op de voorgrond trad, was hij overduidelijk tijdens onze clubavonden aanwezig. Altijd stond hij klaar met raad en daad. Zijn kennis van besturingssystemen heeft er voor een belangrijk deel toe geleid dat de Model Spoorclub Alkmaar tot digitalisatie is overgestapt. Tijdens de koffie had hij altijd wel een leuk praatje voor ons. Een praatje dat de laatste jaren veelal over zijn ervaring als buschauffeur ging, want ook na zijn pensionering reed hij nog regelmatig met plezier een invaldienst en dat leverde hem menigmaal opmerkelijke situaties en dus gesprekstof op.

Hoewel Sjaak tot en met de laatste avonden dat hij in ons midden mocht zijn optimistisch was over het verloop van zijn ziekte, heeft het helaas niet zo mogen zijn. Wij wensen zijn echtgenote Astrid, zijn kinderen en kleinkinderen alle sterkte toe met dit ontroostbare verlies.

Bob de Mon